Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Misyonumuz

Giriş

Misyonumuz

Ülkemizin birliğini-dirliğini ve halkımızın emniyet ve huzurunu temin etmeyi en büyük vazife bilen; Atatürk ilke ve inkılaplarına, hukukun üstünlüğüne ve evrensel değerlere yürekten bağlı; varlığımızı ve yurdumuzu borçlu olduğumuz şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına sadakat, aşk ve sevgi hisleriyle dopdolu; meslekî ve insanî bilgi, birikim ve donanımıyla toplumumuza ve insanlığa faydalı olma amacı güden “Polis Memurları” yetiştirmek.


Vizyonumuz
Her alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanan dünyamızda, insanların emniyet ve huzurunu her alanda sağlayacak; uluslararası standartları, çağdaş normları yakalamış; vatanın ve milletin menfaatlerini en büyük kıymet bilip her şeyden üstün tutan; bilgili ve erdemli öğrenci yetiştirecek şekilde eğitim veren çağdaş ve üretken bir kurum olmak.
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS